Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Novomeška cesta 12 a
Šentjernej, Novo mesto, 8310
Slovenia

header_galloProizvodnja.jpg

Gallo proizvodnja

Predstavitev podjetja Gallo d.o.o.

Podjetje GALLO d. o. o. je družinsko podjetje. Ustanovljeno je bilo leta 2001. Je največje podjetje v Sloveniji za izdelavo visoko napetostnih električnih tuljav. Z uporabo lastnega znanja in izkušenj želimo aktivno sodelovati pri razvijanju novih in tehnološko zahtevnih električih tuljavah.Strategija

Podjetje je razvojno naravnano, saj se vedno odziva na spremembe trga in konkurenco. Največji kupec električnih tuljav je kranjsko podjetje ISKRAEMECO d. d., ki proizvaja števce za merjenje električne energije.

Predvsem si želimo sodelovati s proizvodnimi podjetji, kjer imajo kljub poplavi najrazličnejših tehnoloških rešitev še vedno problem celostne in učinkovite rešitve električnih tuljav.

To pomeni, da se pojavljamo v vlogi razvojnega integratorja, saj pri svojem delu vedno gledamo na določen proizvodni produkt v okviru katerega ponudimo razvoj in izdelavo električne tuljave.Področje delovanja in reference

  • proizvodnja električnih tuljav
  • montaža elektronskih komponent,
  • spajkanje ( potopno spajkanje v spajkalni banjici in ročno )
  • razrez in obdelava aluminija,
  • stiskanje na prešah (hidarvličnih in ekscentričnih 8t, 12t in 15t ),
  • vtrakanje elektronskih komponent.

 

Vizija

Postati želimo vodilni ponudnik razvoja in izdelave visoko napetostnih in tokovnih električnih tuljav v Sloveniji.


Poslanstvo

Naše osnovno poslanstvo je zagotavljanje celovitih rešitev na področju električnih tuljav.

  • z dovršenostjo rešitev omogočati kupcem povečanje uspešnosti;
  • razvijati potenciale vsakega posameznika v podjetju
  • ohraniti čisto okolje našim zanamcem in skrbeti za prijazen odnos do okolja, v katerem delujemo